Members 楽団員

トップ 私たちについて 楽団員 チェロ

Cello チェロ

特別契約首席

上森 祥平

UWAMORI Shohei

倉持 あづさ

KURAMOCHI Azusa

迫本 章子

SAKOMOTO Shoko

髙木 優帆

TAKAGI Yuho

フォアシュピーラー

只野 晋作

TADANO Shinsaku

フォアシュピーラー

長南 牧人

CHONAN Makito

契約団員

鈴木 海市

SUZUKI Kaishi